Hapaitia te ara tika pumau ai te rangatiratanga mo nga uri whakatipu - Foster the pathway of knowledge for strength, independence and growth for future generations.